მეზობელი სიტყვები
mericarp
არსებითი სახელი
/ʹmɛrɪkɑ:p/

ბოტ. მერიკარპიუმი, მერიკარპი, წილადური ნაყოფი (სქიზოკარპიუმის ცალკეული ერთთესლიანი ნაწილი) [იხ. აგრ. schizocarp].