მეზობელი სიტყვები
meridiungulates
არსებითი სახელი
/məʹrɪdʌngjʊləts/

pl პალეონტ. სამხრეთამერიკული ჩლიქოსნები (Meridiungulata supord.).