მეზობელი სიტყვები
merispore
არსებითი სახელი
/ʹmɛrɪspɔ:(r)/

ბოტ., მიკოლ. მერისპორა (მრავალუჯრედიანი სპორის მეორეული / წინა უჯრედის გაყოფით წარმოქმნილი უჯრედი).