მეზობელი სიტყვები
meristele
არსებითი სახელი
/mɛrɪʹsti:l, -ʹsti:li:/

ბოტ. მერისტელა (სტელის გამტარი კონა, რომელიც ფოთოლს ამარაგებს).