მეზობელი სიტყვები
mesocephalic
ზედსართავი სახელი
/͵mɛzəsɪʹfælɪk, ʹmi:zə-, -kɛʹfælɪk/

ანატ. მეზოკეფალური / საშუალო სიდიდის (1350-1450 კუბური სანტიმეტრის მოცულობის) თავის მქონე.