მეზობელი სიტყვები
mesogastric
ზედსართავი სახელი
/͵mɛzəʹgæstrɪk, ͵mi:zə-/

ემბრ., ანატ. მეზოგასტრიუმისა, მეზოგასტრიუმთან დაკავშირებული, მეზოგასტრალური [იხ. აგრ. mesogastrium].