მეზობელი სიტყვები
MHC molecules
არსებითი სახელი
/͵ɛmeɪtʃsi:ʹmɒlɪkju:lz/

pl იმუნ. ჰისტოშეთავსებულობის მთავარი კომპლექსის მოლეკულები / ანტიგენები, ჰმკ-მოლეკულები, ჰმკ-ანტიგენები (აგრ. MHC antigens) [იხ. აგრ. MHC class I molecules, MHC class II molecules].