მეზობელი სიტყვები
MHC restriction
არსებითი სახელი
/͵ɛmeɪtʃsi:rɪʹstrɪkʃn/

pl იმუნ. ჰისტოშეთავსებულობის მთავარი კომპლექსის ანტიგენური რესტრიქცია / შეზღუდვა, ჰმკ-რესტრიქცია, ჰმკ-შეზღუდვა.