მეზობელი სიტყვები
Michaelis-Menten kinetics
არსებითი სახელი
/mɪ͵keɪlɪs͵mɛntənkɪʹnɛtɪks, -kaɪʹ-/

ბიოქ. მიხაელის-მენტენის კინეტიკა (ფერმენტული კინეტიკის მოდელი; წარმოადგენს განტოლებას, რომელიც ასახავს ფერმენტული / ფერმენტით კატალიზებული რეაქციის სიჩქარის დამოკიდებულებას სუბსტრატის კონცენტრაციაზე).