მეზობელი სიტყვები
milkweed butterflies
არსებითი სახელი
/͵mɪlkwi:dʹbʌtəflaɪz/

pl ენტ. დანაიდები (ნიმფალიდისებრთა ქვეოჯახი; Danainae subfam.).