მეზობელი სიტყვები
mnemonic
ზედსართავი სახელი
/nɪʹmɒnɪk/

მნემო­ნი­კური, მეხსიერებასთან დაკავშირებული.