მეზობელი სიტყვები
mnemotaxis
არსებითი სახელი
/͵ni:mə(ʊ)ʹtæksɪs/

მნემოტაქსისი (ორგანიზმის მოძრაობა, რომელიც მეხსიერებაზეა დაფუძნებული – მაგ. ამა თუ იმ ადგილას დაბრუნებისას საკუთარ კვალს მიყოლა).