მეზობელი სიტყვები
mobile genetic elements
არსებითი სახელი
/͵məʊbɪldʒəʹnɛtɪkʹɛlɪmənts/

pl გენ., მოლ. ბიოლ. მობილური / მოძრავი გენეტიკური ელემენტები (აგრ. transposable genetic elements).