მეზობელი სიტყვები
mons, mons pubis
/mɒnz, ͵mɒnzʹpju:bɪs/

იხ. pubis 2.