მეზობელი სიტყვები
Musophagidae
არსებითი სახელი
/͵mju:zəʊʹfædʒɪdi:/

pl ორნ. ტურაკოსებრნი, ბანანიჭამიასებრნი (გუგულისნაირთა რიგის ფრინველთა ოჯახი; Musophagidae fam.) აგრ. turacos.