მეზობელი სიტყვები
mycotrophy
არსებითი სახელი
/maɪʹkɒtrəfɪ/

ბოტ. 1) მიკოტროფია, მიკოტროფული კვება (მცენარეთა კვება სიმბიოზში მყოფი სოკოების ხარჯზე);

2) = mycoheterotrophy.