მეზობელი სიტყვები
myelencephalon
არსებითი სახელი
/͵maɪəlɛnʹsɛfəlɒn, -ʹkɛfəlɒn/

ანატ. დამატებითი ტვინი, მიელენცეფალონი (რომბისებრი ტვინის / რომბენცეფალონის ნაწილი).