მეზობელი სიტყვები
myelic
ზედსართავი სახელი
/maɪʹɛlɪk/

ანატ. ზურგის ტვინისა, ზურგის ტვინთან დაკავშირებული.