მეზობელი სიტყვები
myelinated
ზედსართავი სახელი
/ʹmaɪəlɪneɪtɪd/

ანატ. მიელინიანი, მიელინის გარსით დაფარული (ითქმის ნერვული ბოჭკოების შესახებ).