მეზობელი სიტყვები
myelin sheath
არსებითი სახელი
/ʹmaɪəlɪnʃi:θ/

ანატ. მიელინის გარსი, მიელინური გარსი (ნერვული ბოჭკოს აქსონის მფარავი შრე; აგრ. myelin, medullary sheath); myelin sheath gap = node of Ranvier.