მეზობელი სიტყვები
myocyte
არსებითი სახელი
/ʹmaɪəsaɪt/

ციტ. მიოციტი, კუნთის უჯრედი, კუნთის ბოჭკო (აგრ. muscle cell, muscle fibre).