მეზობელი სიტყვები
myogenesis
არსებითი სახელი
/͵maɪəʹdʒɛnɪsɪs/

ემბრ. მიოგენეზი (კუნთოვანი ქსოვილის წარმოქმნა).