მეზობელი სიტყვები
myoglobin gene
არსებითი სახელი
/͵maɪəgləʊbɪnʹdʒi:n, ͵maɪəʊ-/

ბიოქ. მიოგლობინის მაკოდირებელი გენი (აბრევ. MB gene).