მეზობელი სიტყვები
Mysticeti
არსებითი სახელი
/͵mɪstɪʹsi:tɪ/

pl მმლ. უკბილო ვეშაპები (Mysticeti subord.).