მეზობელი სიტყვები
Mytiloida
არსებითი სახელი
/ʹmɪtɪlɔɪdə/

pl ზოოლ. მიტილუსები, მიდიები (ორსაგდულიანი მოლუსკების რიგი; Mytiloida ord.).