მეზობელი სიტყვები
Mytilus
არსებითი სახელი
/ʹmɪtɪləs/

ზოოლ. მიტილუსი, მიდია (Mytilus gen.).