მეზობელი სიტყვები
Myxinidae
არსებითი სახელი
/ʹmɪksɪnɪdi:/

pl ზოოლ. მიქსინისებრნი (მიქსინების ოჯახი; Myxinidae fam.) [იხ. აგრ. Myxini].