მეზობელი სიტყვები
myxobacterium
/͵mɪksəbækʹtɪərɪəm/

myxobacteria- sing.