მეზობელი სიტყვები
myxomycetes
არსებითი სახელი
/͵mɪksəmaɪʹsi:ti:z, ͵mɪksəʊ-/

pl მიკოლ. მოძვ. მიქსომიცეტები, ლორწოვანი სოკოები [= Myxomycota].