მეზობელი სიტყვები
myxosporangium
არსებითი სახელი
/͵mɪksəspəʹrændʒɪəm/

ბაქტ. მიქსოსპორანგიუმი (მიქსობაქტერიების "ნაყოფსხეული", რომელიც საკვები ნივთიერების ნაკლებობის შემთხვევაში ვითარდება).