მეზობელი სიტყვები
N-acetylgalactosamine
არსებითი სახელი
/͵ɛn͵æsɪtɪl͵gælækʹtəʊsəmi:n/

ქიმ. N-აცეტილგალაქტოზამინი (აბრევ. GalNAc).