მეზობელი სიტყვები
nacrine
ზედსართავი სახელი
/ʹneɪkraɪn/

სადაფისა, სადაფთან დაკავშირებული.