მეზობელი სიტყვები
Naididae
არსებითი სახელი
/ʹneɪɪdɪdi:/

pl ჰელმ. ნაიდიდები (მცირეჯაგრიანი ჭიების / ოლიგოქეტების ოჯახი; Naididae fam.).