მეზობელი სიტყვები
nail bed
არსებითი სახელი
/ʹneɪlbɛd/

ანატ. ფრჩხილის საწოლი (შემაერთებელი ქსოვილის ფენა, რომელზედაც ფრჩხილის ფირფიტა მდებარეობს).