მეზობელი სიტყვები
nail matrix
არსებითი სახელი
/͵neɪlʹmeɪtrɪks/

ანატ. ფრჩხილის მატრიქსი (ფრჩხილის საწოლის ბაზალური ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს ფრჩხილის ზრდას).