მეზობელი სიტყვები
naive
ზედსართავი სახელი
/naɪʹi:v, nɑ:ʹi:v/

იმუნ. ანტიგენ-გამოუცდელი (ითქმის მომწიფებული ლიმფოციტის შესახებ, რომელსაც ამა თუ იმ სპეციფიკურ ანტიგენთან კონტაქტი ჯერ არ ჰქონია).