მეზობელი სიტყვები
naked-flowered
ზედსართავი სახელი
/͵neɪkɪdʹflaʊəd/

ბოტ. შიშველყვავილიანი, უყვავილსაფრო ყვავილების მქონე.