მეზობელი სიტყვები
naked-fruited
ზედსართავი სახელი
/͵neɪkɪdʹfru:tɪd/

მიკოლ. , ბოტ. შიშველნაყოფიანი, გიმნოკარპული (აგრ. gymnocarpous).