მეზობელი სიტყვები
nanoplankton
არსებითი სახელი
/͵nænəʊʹplæŋktən/

ეკოლ. ნანოპლანქტონი (2-დან 20 მიკრომეტრამდე ზომის პლანქტონი – ზოგიერთი დიატომეები, შოლტოსნები და ა.შ.; აგრ. nannoplankton).