მეზობელი სიტყვები
nape
არსებითი სახელი
/neɪp/

1) ანატ. კისრის უკანა ნაწილი, კისერი;

2) ზოოლ. ქედი.