მეზობელი სიტყვები
napiform
ზედსართავი სახელი
/ʹneɪpɪfɔ:m/

ბოტ. თალგამისებრი (ითქმის ფესვის შესახებ).