მეზობელი სიტყვები
nares
არსებითი სახელი
/ʹnɛəri:z/

pl (sing naris) ანატ. ნესტოები (აგრ. anterior nares); posterior nares ქოანები, შინაგანი ნესტოები (აგრ. choanae).