მეზობელი სიტყვები
narrow-leaved
ზედსართავი სახელი
/ʹnærəʊli:vd/

ბოტ. ვიწროფოთლიანი.