მეზობელი სიტყვები
narrow-mouthed frog
არსებითი სახელი
/͵nærəʊ͵maʊðdʹfrɒg/

ამფ. პირვიწრო ბაყაყი (Microhylidae fam.).