მეზობელი სიტყვები
nascent polypeptide chain
არსებითი სახელი
/͵næsnt͵pɒlɪ͵pɛptaɪdʹtʃeɪn, ͵neɪ-/

მოლ. ბიოლ. მზარდი პოლიპეპტიდური ჯაჭვი (სინთეზის პროცესში მყოფი პოლიპეპტიდური ჯაჭვი).