მეზობელი სიტყვები
nastic movement
არსებითი სახელი
/͵næstɪkʹmu:vmənt/

ბოტ. ნასტიური მოძრაობა, ნასტია (აგრ. nasty).