მეზობელი სიტყვები
Nasturtium
არსებითი სახელი
/nəʹstɜ:ʃəm/

ბოტ. წყლის წიწმატი (Nasturtium gen.) [შდრ. აგრ. nasturtium].