მეზობელი სიტყვები
nasus
არსებითი სახელი
/ʹnɑ:səs/

(pl nasi)

1. ენტ. კლიპეუსი (ზოგიერთი ტერმიტების ჯარისკაცის როსტრუმი, რომლითაც იგი შხამიან ან წებოვან სითხეს აფრქვევს);

2. ანატ. ცხვირი.