მეზობელი სიტყვები
natal
ზედსართავი სახელი
/ʹneɪtl/

დაბადებასთან დაკავშირებული, ნატალური.