მეზობელი სიტყვები
natality
არსებითი სახელი
/nəʹtælɪtɪ/

შობადობა, შობადობის კოეფიციენტი.